Baby Name Rankings of Syreeta

Syreeta: Statistics About The Baby Name Syreeta

YearBoy Rank# Boys% BoysGirl Rank# Girls% Girls
1982--- 7172420.0134%
1981--- 7812090.0117%
1980--- 5693260.0183%
1979--- 9541530.0089%
1975--- 7811810.0116%
1974--- 9141380.0088%