Baby Name Rankings of Porfirio

Porfirio: Statistics About The Baby Name Porfirio

YearBoy Rank# Boys% BoysGirl Rank# Girls% Girls
1932921500.0047% ---
1921943560.0049% ---
190399370.0054% ---