Baby Name Rankings of Genoveva

Genoveva: Statistics About The Baby Name Genoveva

YearBoy Rank# Boys% BoysGirl Rank# Girls% Girls
1895--- 876140.0057%
1894--- 873130.0055%
1885--- 97160.0042%