Baby Name Rankings of Euphemia

Euphemia: Statistics About The Baby Name Euphemia

YearBoy Rank# Boys% BoysGirl Rank# Girls% Girls
1903--- 944140.0050%
1889--- 817110.0058%
1885--- 96660.0042%
1884--- 81380.0058%
1883--- 77670.0058%
1881--- 77060.0061%
1880--- 77860.0061%