Baby Name Rankings of Epifanio

Epifanio: Statistics About The Baby Name Epifanio

YearBoy Rank# Boys% BoysGirl Rank# Girls% Girls
188877280.0062% ---
188578970.0060% ---