Baby Name Rankings of Elio

Elio: Statistics About The Baby Name Elio

YearBoy Rank# Boys% BoysGirl Rank# Girls% Girls
20228772710.0145% ---
20218422790.0150% ---