Baby Name Rankings of Elia

Elia: Statistics About The Baby Name Elia

YearBoy Rank# Boys% BoysGirl Rank# Girls% Girls
2022--- 9312890.0162%
2021--- 8783070.0173%
1897--- 941120.0048%
1888--- 97880.0042%
1887--- 97370.0045%