Baby Name Rankings of Celestia

Celestia: Statistics About The Baby Name Celestia

YearBoy Rank# Boys% BoysGirl Rank# Girls% Girls
1889--- 91490.0048%
1886--- 639130.0085%
1884--- 74290.0065%
1883--- 70580.0067%
1882--- 93250.0043%
1880--- 75860.0061%