Baby Name Rankings of Arminta

Arminta: Statistics About The Baby Name Arminta

YearBoy Rank# Boys% BoysGirl Rank# Girls% Girls
1897--- 985110.0044%
1893--- 902110.0049%
1890--- 793120.0060%
1889--- 95780.0042%
1888--- 796110.0058%
1887--- 79790.0058%
1886--- 78090.0059%
1885--- 92960.0042%
1884--- 587130.0094%
1883--- 585110.0092%
1882--- 476150.0130%
1881--- 68770.0071%
1880--- 424160.0164%