Baby Name Rankings of Amias

Amias: Statistics About The Baby Name Amias

YearBoy Rank# Boys% BoysGirl Rank# Girls% Girls
20198192730.0143% ---