Baby Name Rankings of Amia

Amia: Statistics About The Baby Name Amia

YearBoy Rank# Boys% BoysGirl Rank# Girls% Girls
2018--- 9602730.0148%
2017--- 8503180.0170%
2016--- 8053530.0183%
2015--- 7823580.0185%
2014--- 7093920.0202%
2013--- 9882510.0131%