Baby Name Rankings of Alto

Alto: Statistics About The Baby Name Alto

YearBoy Rank# Boys% BoysGirl Rank# Girls% Girls
189993360.0052% ---
189778980.0066% ---
189580080.0063% ---
189295960.0046% ---
189081570.0058% ---
188988160.0050% ---
188793350.0046% ---
188684960.0050% ---
188186950.0046% ---